Sede electrónica Concello de Arteixo

11:50:29 Domingo 4 de xuño 2023
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios


Amósanse os 100 anuncios máis recentes; use o buscador para localizar outros.

Urbanismo e Patrimonio

08/06/2021

ESTUDO DE DETALLE DA ZONA M DA MODIFICACION Nº1 DO PROXECTO SECTORIAL DO ACTECA.-


URBANISMO E PATRIMONIO

02/06/2021

ESTUDIO DE DETALLE DE LA ZONA M DE LA MODIFICACION Nº1 DEL PROYECTO SECTORIAL DEL PARQUE DE ACTIVIDA


Urbanismo

14/05/2021

Acordo aprobación da monetización do aproveitamento correspondente ao Concello na UA 55A.


Urbanismo

06/05/2021

Aprobación Inicial Proxecto de Urbanización da UA8.


Rendas e Exaccións

05/05/2021

Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal n.º 7, reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacions previas, declaracións responsábeis e no otorgamento de licenzas urbanísticas.


Servizos Técnicos. Área de obras

15/04/2021

Aprobación inicial de relación de bens e dereitos afectados pola expropiación para a execución da obra de impulsión de auga ao depósito de Pastoriza. Tramo III. Arteixo


Servizos Técnicos. Área de obras

15/04/2021

Aprobación inicial de relación de bens e dereitos afectados pola expropiación para a execución da obra de renovación de rede de abastecemento de augas dende o cruce da travesía de Esteira coa estrada de a Zapateira ata a DP-0512


Servizos Económicos

08/04/2021

Modificación das bases de execución 2021


Rendas e Exaccións

07/04/2021

Calendario do contribuínte para o exercicio 2021


Secretaria Xeral

09/03/2021

Publicación do acordo de aprobación do plan de mobilidade urbana do Concello de Arteixo.