Sede electrónica Concello de Arteixo

14:37:47 Sábado 13 de abril 2024

Información

URBANISMO E PATRIMONIO

02/06/2021

ESTUDIO DE DETALLE DE LA ZONA M DE LA MODIFICACION Nº1 DEL PROYECTO SECTORIAL DEL PARQUE DE ACTIVIDA

Polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada por medios telemáticos o xoves 29 de abril de 2021, aprobouse definitivamente o estudo de detalle da zona M da modificación núm. 1 do proxecto sectorial do parque de actividades económicas de Arteixo.

Publicouse anuncio no DOG Nº 102 de 02/06/2021.

O contido íntegro do estudo de detalle pódese consultar no seguinte enderezo electrónico: https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/32eaa79e9a821b07e9b5c9f7c1c0b4d7fac7b198

 


Xustificantes de Publicación: