Sede electrónica Concello de Arteixo

15:34:38 Sábado 13 de abril 2024

Información

Urbanismo e Patrimonio

08/06/2021

Aprobación Inicial Proxecto de Urbanización da UA 8 (EXP. 2/2015 PUR).-

Por Resolución de Alcaldía 954/2021 de 16/04/2021, aprobouse inicialmente o Proxecto de Urbanización da UA-8.

Unha vez tentada a notificación nos domicilios de tres dos/as interesados mediante o Servizo de Correos, sen que esta puidese practicarse, publícase no TEU do BOE Núm. 136 Martes 8 de xuño de 2021, para que conste e sirva de notificación  en cumprimento do disposto no artigo 44 da Lei 39/2015, do 1 de outubro, do Procedemento Administrativo Común das Administracións Públicas.

O expediente relacionado atópase á súa disposición na sede electrónica do Concello de Arteixo, na seguinte ligazón:

https://sede.arteixo.org/opencms/es/informacion/tablon/Noticia_Urbanismo_008.html


Xustificantes de Publicación: