Sede electrónica Concello de Arteixo

13:48:40 Sábado 13 de abril 2024

Información

URBANISMO

24/08/2021

APROBACIÓN INICIAL DA EQUIDISTRIBUCIÓN DA UA 62.-

ASUNTO: APROBACIÓN INICIAL DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DO ÁMBITO DA UA-62.-

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión Ordinaria celebrada por medios telemáticos o xoves 05 de agosto de 2021, aprobouse inicialmente o Proxecto de Equidistribución do ámbito da UA 62.

Sométese o proxecto a información pública polo prazo de UN MES mediante ANUNCIOS:

1.- Boletín oficial da provincia da Coruña (24/08/2021)

2.- Nun dos xornais de maior difusión da provincia (24/08/2021)

Poderase consultar o documento técnico aprobado inicialmente no seguinte ligazón:

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/1450216af13242e2d966537561abeae9e93a641d


Xustificantes de Publicación: