Sede electrónica Concello de Arteixo

15:33:12 Sábado 20 de xullo 2024

Información

Urbanismo

13/10/2021

APROBACIÓN DEFINITIVA DA EQUIDISTRIBUCION DA UA 9.-

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada por medios telemáticos o xoves 30 de setembro de 2021, acordouse a aprobación definitiva do proxecto de equidistribución do ámbito da UA-9, aprobado inicialmente o 5/04/21 polo promotor, SANTIAGO FUENTES SL

O que se publica para xeral coñecemento aos efectos previstos no art. 220.c do Decreto 143/2016, de 22 de setembro, que aproba o Regulamento da lei do solo de Galicia.

-  Anuncio publicado en BOP el día 13/10/2021.

 


Xustificantes de Publicación: