Sede electrónica Concello de Arteixo

03:46:56 Mércores 23 de xuño 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Educación

04/08/2020

O Pleno da Corporación, en sesión de 30 de xullo de 2020, adoptou, entre outros, o acordo seguinte: Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal nº32, reguladora do prezo público pola prestación do servizo público da Escola Infantil Municipal de Arteixo.


Augas

10/07/2020

Información pública


Servicios Económicos

06/04/2020

Resolución 790/2020 relativa ao expediente de modificación de créditos 9/2020. Suplemento de crédito 1/2020.


Secretaria Xeral

04/04/2020

Proposta de modificación de recoñecemento de dedicacións Exclusivas e réxime de retribucións dos cargos de concelleiras/os do Concello de Arteixo.


Secretaria Xeral

04/04/2020

Proposta de acordo de modificación da composición das comisións informativas.


Urbanismo

13/01/2020

Modificación puntual das NN SS de planeamento para a delimitación do solo de núcleo rural na costa.


Servizos Económicos

31/10/2019

Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos.


Rentas e Exaccións

17/10/2019

Aprobación provisional da modificación das ordenanzas fiscais nº 8 e nº 14


Servizos Económicos

03/10/2019

Aprobación do expediente de modificación de créditos.


Obras e Servizos

23/09/2019

Padrón do lixo segundo semestre 2018.