Sede electrónica Concello de Arteixo

04:05:33 Mércores 23 de xuño 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

CIM

09/02/2021

Aprobación inicial o III plan municipal de igualdade de oportunidades entre mulleres e homes do Concello de Arteixo (2021-2024).


Urbanismo

29/12/2020

Aprobación Inicial Plan Especial de Dotacións para a creación dunha Zona de Equipamentos Públicos en VILARRODÍS.


Rendas e Exaccións

04/12/2020

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal nº 14.


Rendas e Exaccións

04/12/2020

Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal Xeral de Xestión, Inspección e Recadación dos tributos e outros ingresos de dereito público locais do concello de Arteixo.


Urbanismo

12/11/2020

Aprobación inicial do proxecto de bases e estatutos da UA-5.


Urbanismo

14/10/2020

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión Ordinaria celebrada por medios telemáticos o xoves 30 de xullo de 2020 aprobouse inicialmente o Plan Especial de Reforma Interior da UA 46, situada en Oseiro (Expediente 2020/U035/000001- 22/2018 PERI), asinado polo arquitecto don José AntonioMartínez Lema e tramitado a instancia de don José Luis Chouciño Garrido e dona Carmen Blanco Veiga.


Promoción Económica e Desenvolvemento

06/10/2020

Aprobación inicial das bases reguladoras das subvencións para Asociacións de Empresarios e Comerciantes do Concello de Arteixo.


Promoción Económica e Desenvolvemento

06/10/2020

Aprobación inicial das bases reguladoras do Programa de concesión de subvencións para a mellora da accesibilidade: instalacións de ascensores e eliminación de barreiras arquitectónicas nos edificios residenciais colectivos do municipio.


Urbanismo

28/09/2020

Aprobación Inicial do Proxecto de Equidistribución da UA-8.


Cultura

07/08/2020

Aprobación inicial das bases de subvencións ás entidades locais mediante concorrencia competitiva para actividades e equipamentos culturais no Concello de Arteixo 2020.