Sede electrónica Concello de Arteixo

19:44:11 Mércores 2 de decembro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Secretaria Xeral

4/04/20

Proposta de acordo de modificación da composición das comisións informativas.


Urbanismo

13/01/20

Modificación puntual das NN SS de planeamento para a delimitación do solo de núcleo rural na costa.


Servizos Económicos

31/10/19

Aprobación definitiva de expediente de modificación de créditos.


Rentas e Exaccións

17/10/19

Aprobación provisional da modificación das ordenanzas fiscais nº 8 e nº 14


Servizos Económicos

3/10/19

Aprobación do expediente de modificación de créditos.


Obras e Servizos

23/09/19

Padrón do lixo segundo semestre 2018.


Servizos Económicos

2/09/19

Exposición pública da Conta Xeral do 2018.


Secretaria Xeral

18/07/19

Modificación do Regulamento Orgánico municipal do Concello de Arteixo.


Servizos Económicos

18/07/19

Aprobación definitiva da modificación da ordenanza fiscal 4


Secretaria Xeral

18/07/19

Publicación da resolución ditada pola Alcaldía-Presidencia nº 1628/2019 sobre determinación da composición permanente da mesa de Contratación como órgao de asistencia técnica á alcaldía como órgao de contratación.