Sede electrónica Concello de Arteixo

04:24:36 Mércores 23 de xuño 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Urbanismo

14/05/2021

Acordo aprobación da monetización do aproveitamento correspondente ao Concello na UA 55A.


Urbanismo

06/05/2021

Aprobación Inicial Proxecto de Urbanización da UA8.


Rendas e Exaccións

05/05/2021

Aprobación inicial da modificación da ordenanza fiscal n.º 7, reguladora da taxa pola intervención municipal nas comunicacions previas, declaracións responsábeis e no otorgamento de licenzas urbanísticas.


Servizos Técnicos. Área de obras

15/04/2021

Aprobación inicial de relación de bens e dereitos afectados pola expropiación para a execución da obra de impulsión de auga ao depósito de Pastoriza. Tramo III. Arteixo


Servizos Técnicos. Área de obras

15/04/2021

Aprobación inicial de relación de bens e dereitos afectados pola expropiación para a execución da obra de renovación de rede de abastecemento de augas dende o cruce da travesía de Esteira coa estrada de a Zapateira ata a DP-0512


Servizos Económicos

08/04/2021

Modificación das bases de execución 2021


Rendas e Exaccións

07/04/2021

Calendario do contribuínte para o exercicio 2021


Secretaria Xeral

09/03/2021

Publicación do acordo de aprobación do plan de mobilidade urbana do Concello de Arteixo.


Secretaria xeral

01/03/2021

Exposición Pública do padrón e recibos de taxas correspondentes ao 4º trimestre de 2020.


Urbanismo

23/02/2021

Aprobación inicial do estudo de detalle da zona m da modificación núm. 1 do proxecto sectorial do parque de actividades económicas de Arteixo.