Sede electrónica Concello de Arteixo

04:40:34 Mércores 23 de xuño 2021
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

RENDAS E EXACCIONS

18/06/2021

APROBACIÓN DO PADRÓN PROVISIONAL DE VAOS CORRESPONDENTE AO EXERCICIO 2021, POR IMPORTE DE 125.338,47


SERVIZOS SOCIAIS

14/06/2021

Modificación Ordenanza 21. Reguladora do Servizo de Comedor a Domicilio do Concello de Arteixo


Servizos Sociais

11/06/2021

CONSULTA PÚBLICA MODIFICACIÓN DA ORDENANZA Nº 35. REGULADORA DO PREZO PÚBLICO POLA PRESTACIÓN DO SER


IGUALDADE

11/06/2021

Convocatoria concesión subvencións programas de igualdade e loita contra a violencia de xénero a ent


Urbanismo e Patrimonio

08/06/2021

Aprobación Inicial Proxecto de Urbanización da UA 8 (EXP. 2/2015 PUR).-


Urbanismo e Patrimonio

08/06/2021

ESTUDO DE DETALLE DA ZONA M DA MODIFICACION Nº1 DO PROXECTO SECTORIAL DO ACTECA.-


Servicios Técnicos Área de Obras

07/06/2021

Aprobación definitiva expediente de expropiación para a execución da obra de impulsión de auga ao de


Servicios Técnicos Área de Obras

07/06/2021

Aprobación definitiva ao Anexo de expropiacións para a execución da obra de renovación de rede de ab


URBANISMO E PATRIMONIO

02/06/2021

ESTUDIO DE DETALLE DE LA ZONA M DE LA MODIFICACION Nº1 DEL PROYECTO SECTORIAL DEL PARQUE DE ACTIVIDA


URBANISMO E PATRIMONIO

01/06/2021

PROXECTO DE URBANIZACION UA 49 (15/2015.PUR)