Sede electrónica Concello de Arteixo

17:51:46 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Información

Urbanismo

13/01/2020

Modificación puntual das NN SS de planeamento para a delimitación do solo de núcleo rural na costa.

Aos efectos de dar cumprimento ao acordado polo Pleno da Corporación na súa sesión celebrada en data 09/04/2019, complementado polo acordado en data 31/10/2019, publícase a documentación da Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamento de Arteixo para a delimitación do Solo de Núcleo Rural na Costa aprobado inicialmente.

Pódese acceder a documentación, en varios arquivos, no enderezo https://www.arteixo.org/gl/servizos/urbanismo na sección de publicacións.