Sede electrónica Concello de Arteixo

17:52:29 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Información

Servizos Técnicos. Área de obras

15/04/2021

Aprobación inicial de relación de bens e dereitos afectados pola expropiación para a execución da obra de renovación de rede de abastecemento de augas dende o cruce da travesía de Esteira coa estrada de a Zapateira ata a DP-0512

Consonte ao establecido no Acordo Plenario do Concello de Arteixo, de data 31 de marzo de 2021, sométese a información pública por período de 15 días hábiles, a relación INICIAL de bens e dereitos afectados pola expropiación derivada do expediente denominado EXPEDIENTE DE EXPROPIACIÓN FORZOSA PARA A OBTENCIÓN DE TERREOS PARA A EXECUCIÓN DA OBRA DENOMINADA "RENOVACIÓN DA REDE DE ABASTECEMENTO DE AUGAS DENDE O CRUCE DA TRAVESIA DE ESTEIRA COA ESTRADA LOCAL DE A ZAPATEIRA ATA A ESTRADA DP 0512, PARROQUIA DE MORÁS (ARTEIXO) E ELVIÑA (A CORUÑA)"