Sede electrónica Concello de Arteixo

19:25:14 Mércores 2 de decembro 2020
Estás en:

Información

Educación

4/08/20

O Pleno da Corporación, en sesión de 30 de xullo de 2020, adoptou, entre outros, o acordo seguinte: Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal nº32, reguladora do prezo público pola prestación do servizo público da Escola Infantil Municipal de Arteixo.

Así mesmo, o texto está a disposición dos interesados no portal web do Concello. Pódese acceder ao documento aprobado no seguinte enderezo web

https://sede.arteixo.org/opencms/gl/informacion/verificacion_documentos/

Empregando o Código de Verificación de Documentos (CVD/CSV): J+6ytJEubYvxRvneDscj