Sede electrónica Concello de Arteixo

18:02:04 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Información

Servicios Económicos

06/04/2020

Resolución 790/2020 relativa ao expediente de modificación de créditos 9/2020. Suplemento de crédito 1/2020.

Resultando que por Real Decreto 463/2020, de data 14 de marzo, o Goberno da Nación declarou o estado de alarma para a xestión da situación de crise sanitaria ocasionada polo COVID-19 resólvese aprobar inicialmente o expediente de modificación de créditos 9/2020 (Suplemento de créditos 1/2020).

Así mesmo, o texto está a disposición dos interesados no portal web do Concello. Se pode acceder ao documento aprobado na seguinte dirección:

https://sede.arteixo.org/opencms/gl/informacion/verificacion_documentos/

empregando o Código de Verificación de Documentos (CVD/CSV): NA2l9lLb7bpl7yx/gBkW