Sede electrónica Concello de Arteixo

19:37:43 Mércores 2 de decembro 2020
Estás en:

Información

Secretaria Xeral

4/04/20

Proposta de modificación de recoñecemento de dedicacións Exclusivas e réxime de retribucións dos cargos de concelleiras/os do Concello de Arteixo.

Modificación do acordo de dedicación total – exclusiva – en xornada completa, de membros da Corporación Municipal do Concello de Arteixo.

Así mesmo, o texto da modificación do Regulamento Orgánico Municipal estará a disposición dos interesados no portal web do Concello. Se puede acceder al documento aprobado en la siguiente dirección: https://sede.arteixo.org/opencms/gl/informacion/verificacion_documentos/
empregando o Código de Verificación de Documentos (CVD/CSV): 1ocPrp220YkE6buGHO4R