Sede electrónica Concello de Arteixo

17:31:30 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Información

Secretaria Xeral

04/04/2020

Proposta de modificación de recoñecemento de dedicacións Exclusivas e réxime de retribucións dos cargos de concelleiras/os do Concello de Arteixo.

Modificación do acordo de dedicación total – exclusiva – en xornada completa, de membros da Corporación Municipal do Concello de Arteixo.

Así mesmo, o texto da modificación do Regulamento Orgánico Municipal estará a disposición dos interesados no portal web do Concello. Se puede acceder al documento aprobado en la siguiente dirección: https://sede.arteixo.org/opencms/gl/informacion/verificacion_documentos/
empregando o Código de Verificación de Documentos (CVD/CSV): 1ocPrp220YkE6buGHO4R