Sede electrónica Concello de Arteixo

19:15:59 Mércores 29 de xuño 2022
Estás en:

Información

Secretaria Xeral

04/04/2020

Proposta de acordo de modificación da composición das comisións informativas.

Modificación na composición da Comisión Informativa de asuntos do Pleno, a Comisión Informativa Especial de Contas que actuará como Comisión informativa de Asuntos Económicos e a Comisión de Deslinde, mantendo invariable o acordo adoptado no Pleno extraordinario celebrado o día 4 de xullo de 2019.

Así mesmo, o texto da modificación do Regulamento Orgánico Municipal estará a disposición dos interesados no portal web do Concello. Se puede acceder al documento aprobado en la siguiente dirección: https://sede.arteixo.org/opencms/gl/informacion/verificacion_documentos/
empregando o Código de Verificación de Documentos (CVD/CSV): kVRvrSh68ygTDktn7Yii