Sede electrónica Concello de Arteixo

17:13:41 Mércores 29 de xuño 2022

Información

URBANISMO

10/03/2022

MODIFICACIÓN PUNTUAL NNSS PLANEAMENTO DE ARTEIXO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SABÓN (5/2015 PMP)

Polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada o xoves 24 de febreiro de 2022, adoptouse, entre outros o ACORDO de corrección dos erros detectados no documento da MODIFICACIÓN PUNTUAL DAS NNSS DE PLANEAMENTO DE ARTEIXO NO ÁMBITO DO POLÍGONO INDUSTRIAL DE SABÓN (5/2015 PMP) aprobado provisionalmente polo Pleno do 30/12/21 e acordar a aprobación provisional da Modificación Puntual das Normas Subsidiarias de Planeamiento de Arteixo no ámbito do Polígono Industrial de Sabón coas modificacións resultantes das alegacións formuladas e dos informes emitidos e as correccións dos erros detectados.

Pode consultarse o Documento Provisionalmente Aprobado mediante o seguinte enlace de descarga: https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/64b9bd5e1c9245ee44dc7e5e7e2a7d714d4a11d6


Xustificantes de Publicación: