Sede electrónica Concello de Arteixo

17:48:54 Mércores 29 de xuño 2022

Información

Urbanismo e Patrimonio

22/02/2022

Aprobación definitiva do Proxecto de Bases e Estatutos do Polígono 1 da UA 5.

POLA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL,  EN  SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA  POR  MEDIOS  TELEMÁTICOS  O XOVES  10  DE  FEBREIRO  DE  2022,  ADOPTOUSE,  ENTRE  OUTROS,  ACORDO DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DO  PROYECTO  DE  BASES  E  ESTATUTOS  DO  POLÍGONO 1  DA U.A.-5  (30/17.BE).POLA  XUNTA  DE  GOBERNO  LOCAL,  EN  SESIÓN ORDINARIA  CELEBRADA  POR  MEDIOS  TELEMÁTICOS  O XOVES  10  DE  FEBREIRO  DE  2022,  ADOPTOUSE,  ENTRE  OUTROS,  ACORDO DE  APROBACIÓN  DEFINITIVA  DO  PROYECTO  DE  BASES  E  ESTATUTOS  DO  POLÍGONO 1  DA U.A.-5  (30/17.BE).

PUBLICOUSE ANUNCIO NO BOP Nº 36 DO 22/02/22


Xustificantes de Publicación: