Sede electrónica Concello de Arteixo

18:18:42 Mércores 29 de xuño 2022

Información

Urbanismo

11/02/2022

APROBACIÓN DEFINITIVA DO PROXECTO DE EQUIDISTRIBUCIÓN DA UA 62.-

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión celebrada por medios telemáticos o xoves 27 de xaneiro de 2022, acordouse a aprobación definitiva do proxecto de equidistribución do ámbito da UA-62 presentado o día 9/07/21 (4413) coa documentación presentada o 25/11/21 (7086) cos efectos inherentes ao mesmo, tanto reais como económicos, recollidos nos artigos 274 e 275 do RLSG.

Publicouse Anuncio de Aprobación Definitiva no  BOP Número 29 de 11/02/2022.


Xustificantes de Publicación: