Sede electrónica Concello de Arteixo

03:24:20 Domingo 22 de maio 2022

Información

Urbanismo e Patrimonio

30/12/2021

Anuncio de CORRECCIÓN DE ERROS da aprobación definitiva dos Estatutos e Bases de Actuación da Entida

ANUNCIO

Urbanismo e Patrimonio

Anuncio de CORRECCIÓN DE ERROS da aprobación definitiva dos Estatutos e Bases de Actuación da Entidade de Conservación do Parque de Actividades Económicas de Arteixo.-

A Xunta de Goberno Local do Concello de Arteixo, en sesión Ordinaria que tivo lugar o xoves 26 de novembro de 2021, adoptou o seguinte acordo:

ÚNICO.- Corrixir o erro detectado no acordo da Xunta de Goberno do 30/09/21 conservando en integridade o resto do acordado e no seguinte sentido:

Onde dí “xunta de compensación.”

Debería de dicir “entidad de conservación do Parque de Actividades Económicas de Arteixo”.

Publicouse anuncio no BOP de A Coruña do 30/12/2021.

Pode consultarse o texto íntegro de los Estatutos y Bases de actuación definitivamente aprobados na sede electrónica do Ayuntamiento de Arteixo


Xustificantes de Publicación: