Sede electrónica Concello de Arteixo

18:05:29 Mércores 29 de xuño 2022

Información

Urbanismo e Patrimonio

08/06/2021

ESTUDO DE DETALLE DA ZONA M DA MODIFICACION Nº1 DO PROXECTO SECTORIAL DO ACTECA.-

Polo Pleno da Corporación, en sesión ordinaria celebrada por medios telemáticos o xoves 29 de abril de 2021, aprobouse definitivamente o estudo de detalle da zona M da modificación núm. 1 do proxecto sectorial do parque de actividades económicas de Arteixo.

Publicouse anuncio de aprobación definitiva no DOG Nº 102 de 02/06/2021.

Publícase anuncio no BOP da Coruña Nº 106 de 08/06/2021.

O contido íntegro do estudo de detalle pódese consultar na seguinte dirección electrónica:

https://ssweb.seap.minhap.es/almacen/descarga/envio/32eaa79e9a821b07e9b5c9f7c1c0b4d7fac7b198


Xustificantes de Publicación: