Sede electrónica Concello de Arteixo

13:55:03 Mércores 19 de xuño 2019
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Rendas

14/06/19

Aprobación definitiva da modificación das ordenanzas fiscales 1, 2 e 4.


Rendas

14/06/19

Taxa pola entrada de vehículos a través de beirarrúas e reservas de vía pública para aparcamento exclusivo, parada de vehículos, carga e descarga de mercancías de calquera clase (vaos) do exercicio 2019.


Rendas

14/06/19

Taxa pola ocupación da vía pública con postos da Feira (Ordenanza Fiscal nº 28), correspondente ao período impositivo do exercicio 2019.


Urbanismo

10/06/19

Aprobación inicial da modificación puntual das NN.SS. de planeamento no ámbito do polígono industrial de Sabón.


Cultura e Festas

14/05/19

Aprobación das bases para a concesión de subvencións de concorrencia competitiva para as festas parroquiais 2019.


Servizos Económicos

13/05/19

Publicación da conta de liquidación definitiva das cuotas de urbanización da UA-7.


Servizos Económicos

30/04/19

Aprobación provisional da modificación da ordenanzas fiscal Nº 4.


Servizos Económicos

26/04/19

Exposición pública da matrícula do IAE - Exercicio 2019.


Servizos Económicos

26/04/19

Aprobación Provisional modificacións das ordenanzas fiscais Nº 1 (IBI), Nº 2 (IAE) e Nº 4 (ICIO).


Rendas

15/04/19

Aprobación provisional da modificación das ordenanzas fiscais Nº 1, Nº 2 e Nº 4.