Sede electrónica Concello de Arteixo

19:27:47 Mércores 2 de decembro 2020
Estás en:

Información

Taboleiro de anuncios

Urbanismo

12/11/20

Aprobación inicial do proxecto de bases e estatutos da UA-5.


Urbanismo

14/10/20

Pola Xunta de Goberno Local, en sesión Ordinaria celebrada por medios telemáticos o xoves 30 de xullo de 2020 aprobouse inicialmente o Plan Especial de Reforma Interior da UA 46, situada en Oseiro (Expediente 2020/U035/000001- 22/2018 PERI), asinado polo arquitecto don José AntonioMartínez Lema e tramitado a instancia de don José Luis Chouciño Garrido e dona Carmen Blanco Veiga.


Promoción Económica e Desenvolvemento

6/10/20

Aprobación inicial das bases reguladoras das subvencións para Asociacións de Empresarios e Comerciantes do Concello de Arteixo.


Promoción Económica e Desenvolvemento

6/10/20

Aprobación inicial das bases reguladoras do Programa de concesión de subvencións para a mellora da accesibilidade: instalacións de ascensores e eliminación de barreiras arquitectónicas nos edificios residenciais colectivos do municipio.


Urbanismo

28/09/20

Aprobación Inicial do Proxecto de Equidistribución da UA-8.


Cultura

7/08/20

Aprobación inicial das bases de subvencións ás entidades locais mediante concorrencia competitiva para actividades e equipamentos culturais no Concello de Arteixo 2020.


Educación

4/08/20

O Pleno da Corporación, en sesión de 30 de xullo de 2020, adoptou, entre outros, o acordo seguinte: Aprobación inicial da modificación da Ordenanza fiscal nº32, reguladora do prezo público pola prestación do servizo público da Escola Infantil Municipal de Arteixo.


Augas

10/07/20

Información pública


Servicios Económicos

6/04/20

Resolución 790/2020 relativa ao expediente de modificación de créditos 9/2020. Suplemento de crédito 1/2020.


Secretaria Xeral

4/04/20

Proposta de modificación de recoñecemento de dedicacións Exclusivas e réxime de retribucións dos cargos de concelleiras/os do Concello de Arteixo.