Sede electrónica Ayuntamiento de Arteixo

12:39:26 Jueves 9 de diciembre 2021
Estás en:

Información

Tablón de anuncios

PERSONAL Y RR.HH.

09/12/2021

ENMIENDA DECRETO Nº 3196/2021 DE MODIFICACIÓN DE BASES GENERALES


RENTAS Y EXACCIONES

03/12/2021

MODIFICACIÓN INICIAL Y PROVISIONAL, SI PROCEDE, DE LA ORDENANZA FISCAL Nº 4 REGULADORA DEL ICIO


Servicios Técnicos Área de Obras

03/12/2021

Pago expropiación y levantamiento de actas de ocupación en el Ayuntamiento de Arteixo


Servicios Técnicos Área de Obras

03/12/2021

Pago expropiación y levantamiento de actas de ocupación en el Ayuntamiento de Arteixo


Departamento de Persoal e RR.HH.

02/12/2021

NOVO CHAMAMENTO REALIZACIÓN PRIMEIRO EXERCICIO DUAS PRAZAS ALFABETIZADOR/A ADULTOS


Departamento de Persoal e RR.HH.

01/12/2021

CUALIFICACIONS PRIMEIRO EXERCICIO ENXEÑEIRA/O TECNICO INDUSTRIAL OBRAS/SERVIZOS


PERSONAL Y RR.HH.

01/12/2021

NOMBRAMIENTO MARÍA FERNANDA MONTERO CARRE COMO TÉCNICA DE ADMINISTRACIÓN GENERAL


EDUCACIÓN

30/11/2021

SUBVENCIÓNS PARA A MELLORA DE COMPETENCIAS DIXITAIS DO COLECTIVO DE ESTUDANTES MATRICULADOS EN CENTROS DE ENSINO PÚBLICOS DO TERMO MUNICIPAL DE ARTEIXO


SECRETARÍA XERAL

29/11/2021

Modificación estatutos sociales SUMARTE S.A. (Pleno 25.11.2021)


Servizos Económicos

26/11/2021

APROBACION DO ORZAMENTO 2022